การใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ

นอกจากนี้ประเทศซึ่งการใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่เป็นแบบเติมเงินด้วยการจัดหาเงินกู้ของรัฐบาลมีอัตราค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่ต่ำกว่าที่สามารถล้มละลายได้เมื่อเทียบกับประเทศที่พึ่งพาแผนการประกันภาคเอกชน นับตั้งแต่ที่ได้มีการประกาศใช้ Alma-Ata ประเทศที่มีรายได้สูงต่างก็มีความก้าวหน้าอย่างมากต่อ UHC วันนี้ตามที่นักวิจัยสหรัฐเป็นประเทศที่มีรายได้สูงเพียงแห่งเดียวในโลก

ที่ไม่ได้ระบุถึง UHC ต่อพลเมืองของตนอย่างชัดเจนแม้ว่าจะใช้จ่ายเงินเพื่อการดูแลสุขภาพมากกว่าประเทศเศรษฐกิจอื่น ๆ จากการวิเคราะห์พบว่าความคืบหน้าไปสู่ ​​UHC ในประเทศที่มีรายได้ระดับต่ำและปานกลางยังไม่เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศแถบ Sub-Saharan Africa และ South Asia นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างกันอย่างมากในการดูแลระหว่างประเทศที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน ตัวอย่างเช่นนักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าเวียดนามได้คะแนนสูงกว่าประเทศไนจีเรียถึง 34 จุดในองค์การอนามัยโลกและดัชนีธนาคารโลกที่วัดความครอบคลุมของ UHC