ขจัดภัยโฆษณาเกินจริง

กรม สบส.เดินหน้าคุ้มครองประชาชน จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์โฆษณาสถานพยาบาล เพื่อทุกฝ่ายร่วมปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ขจัดภัยโฆษณาเกินจริง กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การโฆษณาหรือประกาศที่เกี่ยวกับสถานพยาบาล แก่เจ้าของกิจการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจและแนวปฏิบัติในการโฆษณาให้ถูกต้องตามกฎหมาย ขจัดภัยโฆษณาเกินจริง หลอกลวงประชาชน

ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบัน กระแสนิยมในการดูแลสุขภาพและความงามของประชาชนยังคงเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริการทางการแพทย์และความงามยังคงถูกจัดอยู่ใน 10 อันดับบริการดาวรุ่ง และด้วยการที่มีเม็ดเงินนับแสนล้านบาทหมุนเวียนต่อปี จึงมีการแข่งขันของสถานพยาบาลหลายแห่ง โดยอาศัยการโฆษณาผ่านสื่อแขนงต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้ารับบริการกับตน ซึ่งการโฆษณาบางประเภทอาจจะมีการใช้ข้อความ เสียง หรือภาพในลักษณะที่โอ้อวดเกินจริง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในบริการและสร้างความเสียหายต่อประชาชนได้ ดังนั้น เพื่อคุ้มครองประชาชนจากภัยโฆษณาหรือประกาศของสถานพยาบาลที่ส่อไปในทางหลอกลวง โอ้อวดเกินจริง กรม สบส.จึงจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การโฆษณาหรือประกาศที่เกี่ยวกับสถานพยาบาลขึ้น โดยเชิญเจ้าของกิจการสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สมาคมฯ บุคลากรทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง กว่า 600 คน มาร่วมรับฟัง และหารือถึงแนวปฏิบัติในการโฆษณาสถานพยาบาลให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลก่อนขยายผลไปสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมขจัดภัยโฆษณาเกินจริง หลอกลวงประชาชนให้หมดไปจากสังคมไทย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth