ความสำคัญของการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีของหัวใจ

การรักษาโคเลสเตอรอลในเลือดได้นำไปสู่การปรับปรุงระดับคอเลสเตอรอลโดยรวมสำหรับผู้ใหญ่ชาวอเมริกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้ยาลดคอเลสเตอรอลตรวจสอบผลกระทบของแนวทางที่คาดว่าจะสูงหลายปีหลังจากการเปิดตัวเปลี่ยนวิธีการจัดการคอเลสเตอรอลสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจโดยแนะนำวิธีการที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับ LDL

เป้าหมายหรือคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี แนวปฏิบัติดังกล่าวระบุผู้ป่วยสี่กลุ่มหลักที่สเตตินจะได้รับประโยชน์มากที่สุดในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจวายขณะเดียวกันก็เน้นความสำคัญของการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีของหัวใจ แนวทางใหม่ของคอเลสเตอรอลถูกตีพิมพ์ในปี 2561 แต่วิธีการตามความเสี่ยงไม่เปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการคอเลสเตอรอลส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยในระยะยาวโดยการตรวจสอบแนวโน้มทั่วประเทศในคอเลสเตอรอลรวมไตรกลีเซอไรด์และ LDL-C เช่นเดียวกับการรับรู้คอเลสเตอรอลสูงและการใช้ยาสเตติน