สรรพากรจ่อรีดภาษี 2.11 ล้านล้านบาทงัดไม้แข็งกับกลุ่มเลี่ยงภาษี

กรมสรรพากรได้ประชุมเจ้าหน้าที่สรรพากรทั่วประเทศโดยมอบนโยบายการเก็บภาษีปีงบประมาณ 2563 ให้ได้ 2.11 ล้านล้านบาทตามเป้าที่วางไว้ โดยอำนวยความสะดวกผู้เสียภาษีทำให้เสียภาษีง่ายขึ้นและจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดเก็บภาษีเหมือนปีงบประมาณ 2562 ที่ทำให้กรมสรรพากรเก็บภาษีได้เกินเป้า 2 ล้านล้านบาทถึง 9,310 ล้านบาท

ซึ่งเป็นการเก็บภาษีเป้าปีแรกตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ที่เก็บภาษีต่ำกว่าเป้ามาตลอดส่วนการเก็บภาษีงบประมาณ 2563 จะขยายฐานการเก็บภาษีทั้งบุคคลธรรมดาที่ขณะนี้มีผู้อยู่ในระบบภาษี 11.7 ล้านคน เพิ่มขึ้น 10% จากงบประมาณปีก่อนหน้า จากผู้ที่ควรอยู่ในระบบ 14 ล้านคน ซึ่งมีผู้อยู่นอกระบบภาษีอีกราว 3-4 ล้านคน ที่กรมสรรพากรต้องพยายามดึงเข้ามาเสียภาษี ซึ่งจะทำให้กรมสรรพากรเก็บภาษีได้มากขึ้น นอกจากนี้ อธิบดีกรมสรรพากร ระบุเพิ่มเติมว่าผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดานั้นส่วนใหญ่เป็นผู้เสียภาษีรายใหญ่ที่มีรายได้เกิน 2,000 ล้านบาท คิดเป็น 0.46% ของผู้เสียภาษีนิติบุคคล แต่มีสัดส่วนการเสียภาษีถึง 64% ของภาษีนิติบุคคลที่เก็บได้ล่าสุด 2.4 แสนล้านบาท ส่วนผู้ประกอบการรายได้เกิน 500 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท มีผู้เสียภาษี 1% ของผู้เสียภาษี และมีสัดส่วนการเสียภาษี 15% ของภาษีที่เก็บได้ ซึ่งการเก็บภาษีส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการรายเล็ก หรือเอสเอ็มอีก แต่เป็นการเก็บภาษีจากรายใหญ่