หนังสือวิวัฒนาการอาวุธยุทโธปกรณ์ในกองทัพไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ หนังสือวิวัฒนาการอาวุธยุทโธปกรณ์ในกองทัพไทยกล่าวว่าสยามเริ่มสร้างปืนใหญ่ของตัวเองในสมัยอยุธยาในช่วงทศวรรษที่ 1850 ก่อนหน้านั้นปืนหนักมาจากพ่อค้าชาวโปรตุเกสตามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ผลิตปืนใหญ่ของกรุงศรีอยุธยามีพรสวรรค์ในงานฝีมือของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมอบนางแบบสองแบบที่ดีที่สุดของเขาให้กับหลุยส์ที่สิบสี่ของฝรั่งเศสซึ่งอาจจะทำให้พวกเขาสูญเสียพวกปฎิวัติไปได้ พวกเขาดูเหมือนจะถูกนำมาใช้เพื่อเหยียบ Bastille และนั่งอยู่ที่ Musee de l’Armee ในปารีส