หาแนวทางแก้ปัญหาด้วยการควบคุมเงิน

ผู้ประสานงานรณรงค์และผู้ประสานงานรณรงค์ของ Oxfam Thailand กล่าวว่าสถิติที่แสดงให้เห็นว่าร้อยละ 1 ของคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร้อยละ 27 การแจกจ่ายที่ไม่เป็นธรรมมาก ถ้าหากมีเงินบาทเพิ่มขึ้นเพียง 0.27 บาทก็จะไปถึงร้อยละ 1 ที่ร่ำรวยที่สุด เขากล่าวเพิ่มเติมว่าหากแนวโน้มดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปการลดความยากจน

จะใช้เวลากว่าหนึ่งศตวรรษเพื่อแก้ปัญหา นอกจากนี้เขายังกล่าวอีกด้วยว่าตั้งแต่หนึ่งในสามของความมั่งคั่งของประเทศได้รับการสืบทอดผู้กำหนดนโยบายควรหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยการควบคุมเงินที่ได้รับมานี้หรือคนอื่นที่เกิดมายากจนจะยังคงยากจนตลอดชีวิต แม้ว่ารัฐบาลจะต้องเสียภาษีมรดก แต่จะต้องจ่ายเมื่อมูลค่าของมรดกสูงกว่า 100 ล้านบาท