ฮอร์โมนที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดจากเซลล์

ควบคุมการปล่อยอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดจากเซลล์ของตับอ่อน กลไกนี้หยุดชะงักในโรคเบาหวานประเภท 2 การค้นพบนี้จะถูกใช้เพื่อพัฒนาวิธีการรักษาโรคใหม่ ๆทั่วโลกมากกว่า 400 ล้านคนต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคเบาหวานประเภท 2 หนึ่งในปัญหาหลักคือการหลั่งที่ไม่เพียงพอจากเซลล์ของตับอ่อนของฮอร์โมนอินซูลินซึ่งช่วยลดน้ำตาลในเลือด

เป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่าการหลั่งอินซูลินที่บกพร่องนั้นเกิดจากการที่เม็ดสารหลั่งที่มีอินซูลินไม่สามารถเกาะตัวเองไปที่แล้วก็หลอมรวมกับเยื่อหุ้มเซลล์ เป็นผลให้อินซูลินน้อยถึงเลือดและดังนั้นร่างกายจะสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างเพียงพอในระดับที่ต่ำกว่าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในการทดลองนักวิจัยแสดงให้เห็นว่าการลดระดับโปรตีนนี้ด้วยวิธีการทดลองจะช่วยลดการหลั่งอินซูลินจากเซลล์ด้วยการใช้เทคนิคกล้องจุลทรรศน์ขั้นสูงนักวิจัยสามารถแสดงให้เห็นว่า Sac2 เป็นส่วนประกอบที่สำคัญบนพื้นผิวของเม็ดหลั่งที่มีอินซูลินซึ่งจะทำการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบไขมันของเยื่อหุ้มเซลล์ ในกรณีที่ไม่มี Sac2 โมเลกุลไขมันที่เฉพาะเจาะจงจะสะสมอยู่บนพื้นผิวของเม็ดหลั่ง สิ่งนี้ทำให้พวกมันไร้ความสามารถดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถเทียบท่ากับเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งจะทำให้การหลั่งอินซูลินลดลง