ใช้ เครื่องตรวจเบาหวาน เช็คระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเอง

หากมีอาการของโรคเบาหวาน ทางโรงพยาบาล มักจะนัดตรวจน้ำตาลเป็นประจำ ซึ่งผู้ป่วยอาจไม่มีเวลาไปพบแพทย์ได้มากพอ การตรวจเช็คระดับน้ำตาลด้วยตัวเองจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น คุณสามารถทำได้โดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถทราบค่าน้ำตาลในช่วงเวลาต่างๆได้

แต่ในผู้ที่ไม่ทราบว่าตนเองมีภาวะของโรคเบาหวานหรือไม่ อาจสังเกตได้จากสัญญาณเตือนเหล่านี้ เช่น มีการปัสสาวะบ่อย และมีมดตอมปัสสาวะ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ไม่มีเรี่ยวแรง มีอาการชาตามปลายมือ ปลายเท้า มักจะเกิดแผลได้ง่ายและหายช้า สายตาเริ่มพร่ามัว มองไม่ชัดเจน หากมีอาการเสี่ยงเหล่านี้ผู้ป่วยควรเข้ารับการตรวจรักษาเพื่อความแน่ใจ แต่หากยังไม่ต้องการไปพบแพทย์ก็สามารถทำได้ด้วยการตรวจวัดน้ำตาลด้วยตนเอง สามารถอ่านค่าได้ดังนี้

กรณีงดอาหารก่อนการวัด (8 ชั่วโมง) ถ้าอยู่ในระดับ 100-125 มิลลิกรัม/เดซิลิตร แสดงว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน แต่หากค่าที่ได้เกินกว่า 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร แสดงว่ามีภาวะเบาหวาน และควรไปพบแพทย์
กรณีไม่ได้งดอาหารถ้าอยู่ในระดับ 140-199 มิลลิกรัม/เดซิลิตร แสดงว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน แต่หากค่าที่ได้เกินกว่า 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร แสดงว่ามีภาวะเบาหวาน และควรไปพบแพทย์เช่นกัน

ทั้งนี้การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน สามารถทำได้ง่ายๆด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ จากนั้นควรออกกำลังกายเป็นประจำ ถึงแม้ว่าโรคเบาหวานจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่การดูแลตัวเองก็จะช่วยคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในภาวะปกติและสิ่งสำคัญควรหมั่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจเบาหวานเป็นประจำ เพื่อที่จะได้รู้เท่าทันร่างกายของตนเอง

สสส.